Kategorie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI:

1.
Przedłużona Gwarancja jest to produkt ubezpieczeniowy, którego celem jest pokrycie kosztów samoistnych usterek lub awarii sprzętu AGD/RTV/FOTO/IT, które wystąpiły po wygaśnięciu gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy, co oznacza że po zakończeniu gwarancji producenta lub sprzedawcy, w razie awarii Klient nie poniesie kosztów naprawy nawet przez 3, 4 lub 5 lat.

 
2.
Wystarczy złożyć podpis na polisie i zapłacić składkę, a w razie awarii – jeden telefon do Centrum Autoryzacji Szkód (numer telefonu znajduje się na polisie) spowoduje, że sprzętem zajmie się jeden z kilkuset doskonale przygotowanych punktów serwisowych. Awaria zostanie szybko usunięta lub klient otrzyma nowy sprzęt.

 
3.
Objęty ubezpieczeniem sprzęt chroniony jest od skutków awarii spowodowanych przyczynami wewnętrznymi pochodzenia:
-mechanicznego,
-elektrycznego,
-elektronicznego,
-pneumatycznego lub hydraulicznego

 
4.
Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji pokrywa koszty:

-Dla sprzętu o wadze poniżej 10 kg – koszty części i robocizny, Klient osobiście przekazuje sprzęt do wskazanego serwisu lub sklepu.
-Dla sprzętu powyżej 10 kg oraz dla sprzętu w zabudowie – koszty części i robocizny oraz koszty dojazdu technika - Centrum Autoryzacji Szkód umawia Klienta z technikiem na naprawę sprzętu w domu, w dogodnym dla Klienta terminie.

lub

-Wymianę sprzętu na nowy (tzn. taki sam sprzęt, co wymieniany, a jeżeli nie ma takiego w sklepie, to sprzęt o porównywalnych parametrach technicznych) jeżeli:

a). cena detaliczna sprzętu nie przekracza 300 zł lub
dokonanie naprawy ubezpieczonego sprzętu jest niemożliwe ze względów technicznych, o czym każdorazowo decyduje Centrum Autoryzacji Szkód, lub

b).koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż cena detaliczna nowego sprzętu, wskazanego przez Centrum Autoryzacji Szkód, w granicach sumy ubezpieczenia sprzętu


5.
Ubezpieczyciel pokrywa 100% kosztów naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia czyli ceny zakupionego sprzętu. Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności dla jednego wypadku w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli w okresie ubezpieczenia dojdzie do kilku wypadków to górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla każdego z nich jest cena zakupu sprzętu. A co najważniejsze suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania czyli, że po każdej szkodzie suma ubezpieczenia dalej wynosi tyle co przed szkodą.

 
6.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m. in.:

-Szkód wyrządzonych umyślnie

-Wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją ubezpieczonego sprzętu, w tym baterii, akumulatorów, lamp do projektorów, itp.

-Kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu

-Zmian estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu

-Zagubienia lub utraty sprzętu na skutek kradzieży, rabunku lub włamania

-Usterek spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, oprogramowania komputerowego lub wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników

-Usterki wynikające z wadliwych pikseli w liczbie niższej niż równiej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą ISO 13406-2 z roku 2001

-Wad telewizorów plazmowych, wynikających z wypalania luminoforu – „zamieranie obrazu”

-Kosztów ekspertyzy, jeżeli nie wystąpiła szkoda w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia.

 
7.
Koniec ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych sprzętów:

- z dniem upływu ochrony ubezpieczenia

- z dniem wymiany sprzętu przez Ubezpieczającego w ramach gwarancji producenta lub sprzedawcy bez powiadomienia

- Ubezpieczyciela o jej dokonaniu. W przypadku powiadomienia Ubezpieczyciela o wymianie odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje nowy sprzęt

-z dniem wymiany ubezpieczonego sprzętu na nowy

8.
Koszty przedłużenia gwarancji

-2 lata gwarancji producenta + 3 lata ubezpieczenia - 20 % wartości sprzętu

-przedłużenie gwarancji do 5 lat i ubezpieczenie od przypadkowych uszkodzeń, których nie obejmuje gwarancja producenta - 25 % wartości sprzętuSzukaj

Kontakt

Telefon:12-632-30-69 12-423-31-59 507-423-319

Skontaktuj się z naszą infolinią

Raty Santander